2016. február 13., szombat

Pályázati felhívás

Felirat hozzáadása

A Magyar Etológia Alapítvány (METAL) pályázatot hirdet a 2016-os Canine Science Forum-on (Padova, Olaszország; június 28-tól július 1-ig; bővebben lásd: http://www.csf2016.com/index.php) való tudományos részvétel támogatására. A sikerrel pályázók a 2016-os CSF-en saját kutatómunkájukat mutatják be előadás, avagy poszter formájában.

Elnyerhető támogatások maximális száma: 3
Támogatás maximális egyedi összege: maximum 120.000 (százhúszezer) Ft

Pályázók köre
A METAL által meghirdetett támogatásra pályázhat minden, az ELTE Etológia Tanszéken jelenleg diplomamunkáját (BSc, MSc), illetve doktori disszertációját készítő hallgató, aki egyben aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve az ELTE Biológia Doktori Iskola / Etológia Program doktorandusza.

Pályázati útmutató
Beküldés
A teljes pályázati anyagot elektronikus formában kérjük benyújtani, az alábbi email címen:

A pályázathoz csatolni kell a következőket:
-          Pályázó rövid szakmai önéletrajza (maximum egy A4 oldal terjedelemben)
-          Angol nyelvű referált folyóiratokban megjelent publikációk listája
-          Konferencia részvételek
-          a CSF 2016 konferencián bemutatni tervezett vizsgálat összefoglalója (maximum egy A4 oldal terjedelemben): Felépítése: Bevezető/ Tudományos kérdés/ Módszer/ Eredmények/ Megbeszélés (hivatkozások mellőzhetők) (lásd még: https://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/structured_abstracts.html)
-          a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a konferencián történő részvétel finanszírozására, beleértve az utazás és a szállásköltség előteremtését, jelen pályázaton kívül rendelkezik-e saját forrással, illetve egyéb pályázati lehetőségek kihasználását tervezi-e (utóbbi esetben melyek ezek).
-           
Határidők
-          A pályázatokat kérjük 2016. február 22-ig leadni. A METAL nem veszi figyelembe a határidő után beérkező pályázatokat.
-          A beérkező pályázatokat a METAL kuratóriuma értékeli, és a nyerteseket legkésőbb 2016. március 1-ig kiértesíti.
-          A Canine Science Forum 2016. első regisztrációs határideje április 1-én zárul. A regisztrációs díj innentől kezdve egyre emelkedik. A jelentkezni szándékozóknak ajánljuk ennek figyelembe vételét (http://www.csf2016.com/participate.php). A METAL a támogatási összeg kalkulációjakor az első regisztrációs határidőt vette alapul, és ettől eltérni nem tud.
-           
Értékelési szempontok
A pályázatok elbírálásakor a METAL Kuratóriuma a következőket veszi figyelembe:
-          Pályamunka tudományos minősége, érdekessége, a konferencián bemutatni kívánt eredmények kvalitása
-          A Pályázó eddigi tudományos tevékenysége, elsősorban az ELTE Etológia Tanszék keretei között kifejtett kutatói aktivitása

-          A Pályázó igyekezete, hogy a CSF 2016 konferencián történő részvételét több forrásból is finanszírozza (jelen pályázaton kívül)