Kapcsolat

E-mail: hunetholfound@gmail.com

Adószám: 18655588-1-13

Bank:
OTP 11709002-20650456
A bank címe: 1056 Budapest, Nádor u. 16. Hungary
SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU62117090022065045600000000

Az Alapítvány címe:
2132, Göd, Kálmán u. 35.

Alapító:
Prof. Csányi Vilmos akadémikus

Broad of Trustee:
Elnök: Dr. Dóka Antal
Tagok: Dr. Maros Katalin; Dr. Molnár Csaba

Nyilvántartási szám:
Budapest Környéki Törvényszék 13-01-0003729

Az alapító okirat kelte:

2015. március 26.


Az Alapítvány célja:

Minden etológiai jellegű, az élőlények viselkedésének megismerését célzó kutató- és oktatómunka támogatása.

Kutatási témák, kutatók, kutatócsoportok, kutatóhelyek, tudományos publikációk létrehozásának és megjelentetésének támogatása.

Oktatási témák, oktatók, kurzusok, tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok létrehozásának és terjesztésének támogatása.

Magánszemélyek kutatási, illetve oktatási intézményben folytatott tapasztalatszerzésének, tanulmányának, kutatásának, külföldi tanulmányútjának, konferenciarészvételének támogatása.

Tudományos konferenciák, előadások, vitaülések szervezésének, rendezésének támogatása.

Olyan ismeretterjesztő, felvilágosító kiadványok szerkesztése, kiadása, amelyek elősegítik az etológiai kutatások minél szélesebb körű megismerését.
Az Alapítvány tevékenységének részletezése:
Az alapítói célkitűzések megvalósítása érdekében az Alapítvány elsősorban az alábbi tevékenységeket végzi:

a. Viselkedéstudományi vizsgálatok végzése, anyagi és szakmai támogatása. E tevékenység során a tudományos vizsgálatokat végző szakemberek anyagi támogatása ösztöndíj formájában vagy megbízási szerződés keretében történhet.
b. Hazai és nemzetközi tudományos és szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, tapasztalatok átadása, segítése, tanulmányutak szervezése, szakmai találkozókon való részvétel, a részvétel költségeinek biztosítása, szakemberek fogadása.

c. Etológiával kapcsolatos konferenciák, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, előadások tartása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, a szakterületet érintő tudományos cikkek írása publikálása.

d. Etológiával kapcsolatos ismeretterjesztő, felvilágosító kiadványok szerkesztésének és kiadásának anyagi és szakmai támogatása, illetve írása.

e. Foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység: etológiai kutatásokkal foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, képzésükben részvétel, személyi és tárgyi feltételek biztosítása, tanácsadás, vizsgáztatói tevékenység.

f. Természetvédelem, állatvédelem.

g. Egyéb az alapcélhoz kapcsolódó fentiekben nem részletezett tevékenység.

h. E tevékenységek megvalósítása érdekében munkáltatói jogok gyakorlása, melynek kapcsán a vezető tisztségviselői költségtérítésben részesülhetnek.

i. A felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan bevétel szerezése, azonban az alapcéllal összefüggő szolgáltatások biztosítása csak ingyenesen, önköltségi áron, vagy a piaci ár alatt történik.

j. A célja megvalósításához szükséges felmerülő költségek és kiadások fedezetének biztosítása.